De aardstralenontstoorder


De aardstralenonstoorder

De Aardstralenontstoorder

Protect Lichtenvoorde B.V.
E-mail: info@protect.nl
Leverancier van aardstralenontstoorders.
Al ruim 20 jaar een vertrouwd adres.
De enige ontstoorder met garantie: niet goed geld terug.
Prijs ontstoorder: Euro 90,-    excl. Euro 8,- verzendkosten.

Bekend is dat vele ziektes en meer of minder ernstige kwalen niet kunnen worden
verklaard of behandeld door de huidige medische wetenschap. In de niet-universitaire en niet-
conventionele wetenschapsbeoefening wordt aangenomen, dat in een aantal gevallen de ziekten
en kwalen het gevolg zijn van voor levende organismen ontoelaatbare waarden van lokale
biologische actieve velden. Deze actieve velden bestaan uit stralingen afkomstig van waterbronnen
en daarmee verbonden wateraders die zich vrijwel overal in de grond bevinden.
Juist deze stralingen kunnen op verschillende organismen een schadelijke werking
hebben. Over het algemeen is deze schadelijke werking terug te voeren op een deficiŽnt
zenuwstelsel en/of bloedsomloop. De ontstoorder stelt zich ten doel de negatieve beinvloeding
op levende organismen door de genoemde biologisch actieve velden tegen te gaan en
verschaft hiermee een inrichting voor het neutraliseren van die velden.
De bedoelde velden kunnen door een wichelroedeloper met grote trefzekerheid worden
waargenomen. Ervaringen met de wichelroede hebben inmiddels onomstotelijk aangetoond
dat de stralingsintensiteit van deze velden tot onschuldige proporties kan worden
teruggebracht bij gebruik van een aardstralenontstoorder.

Omtrent "aardstralen" doen zich de meest verschillende verhalen de ronde.
Over zowel de oorzaak als de gevolgen lopen de meningen ver uiteen.
Wie surft op het internet (www.startnederland.nl , zoeken ) kan meerdere
publicaties vinden, zowel positief als negatief, over dit fenomeen.
Wij gaan in principe ervan uit dat elke wichelroedeloper of pendelaar
geheel naar eer en geweten handelt bij het opsporen van allerlei zaken
en de door hem geconstateerde feiten.
Let wel: de ontstoorder hoeft de wichelroedeloper of pendelaar niet te overtuigen
van zijn werking. Onze ruim twintigjarige ervaring heeft ons genoeg geleerd.
Het is van belang dat mensen die zelf negatieve gevolgen ondervinden ervan
overtuigd raken.
Objectief zou het zijn indien de betreffende persoon niet van de plaatsing op de
hoogte is. Hierdoor kan elke vorm van suggestie uit de wereld worden genomen.

Praktijkgevallen waarbij dieren zijn betrokken hebben onomstotelijk een positieve
invloed van de ontstoorder aangetoond. Het moge duidelijk zijn dat in deze gevallen
van suggestie geen enkele sprake is.


De Aardstralenontstoorder

De ontstoorder neutraliseert een gebied binnen een straal van ca. 40 meter.
De werking van de ontstoorder wordt niet beperkt door muren, wanden, deuren e.d.
Het apparaat verbruikt geen energie en is vrijwel onderhoudsvrij. De ontstoorder moet
geheel vrij staan op een droge plek en dient te worden geaard.

Hieronder treft U aan aantal punten aan die bij het plaatsen en onderhoud van de ontstoorder
nauwkeurig in acht moeten worden genomen.

Plaatsing:

Het plaatsen van de ontstoorder gebeurd in de regel door een wichelroedeloper. Hij of zij
spoort met zijn wichelroede of m.b.v. een pendel de juiste plaats op. De plaats van de
ontstoorder bepaalt in grote mate hetsucces ervan. Een goede aarde is het belangrijkste.
De ontstoorder heeft een bereik van ongeveer 40 meter (straal). In de praktijk zal dit bereik
voortdurend variŽren. In perioden van droogte (zomer) zal het bereik groter zijn dan in natte
perioden waarin de stralingsintensiteit immers groter is. De praktijk heeft bewezen dat de
ontstoorder in de regel voldoende is voor een ruim woonhuis.

Huisonderzoek
Het is natuurlijk mogelijk dat u in uw omgeving géén persoon kunt vinden die een gepaste
plek kan aanwijzen. Voor u dient zich de volgende mogelijkheid aan. U neemt contact op met
ons en wij verwijzen u door. Met u wordt vervolgens telefonisch contact opgenomen met het
verzoek een getekende plattegrond, met daarop specifieke kenmerken, op te sturen.
Tegen een kleine vooraf overeengekomen vergoeding wordt uw huis onderzocht met een
pendel en zal een juiste plaats voor de ontstoorder worden aangegeven.

A. Het apparaat dient te worden geaard, een juiste aarde is uitermate belangrijk.

Er zijn diverse mogelijkheden om het apparaat te aarden.
1. Het plaatsen van een nieuwe aparte aardpen uitsluitend ten behoeve van
    de ontstoorder, de aardpen moet op een stralingsvrije plek geplaatst worden.
2. Sluit het apparaat direkt aan op de aarde ( in de meterkast ) met behulp van
     een klemblokje.
3. Sluit het apparaat aan in een geaard stopcontact.

B. Ook de plaats van de ontstoorder dient zorgvuldig te worden gekozen.

1. Plaats de ontstoorder op de bijgeleverde tegel en op een droge plek,
    bij voorkeur op de begane grond.
2. De ontstoorder moet geheel vrij staan en er mogen geen grote metalen of
    plastic voorwerpen in de buurt van de ontstoorder bevinden.
3. Plaats de ontstoorder nooit op een plek waar de lucht in circulatie is, zoals
    achter een koelkast of een diepvriezer of op een vensterbank boven een
    radiator.


Onderhoud

1. Maak het apparaat regelmatig schoon met een droge doek, vooral op de ring
    mag zich geen overmatig stof of iets anders bevinden. Gebruik nooit een reinigingsmiddel.
2. Zorg ervoor dat de onderzijde van de ontstoorder schoon blijft, eventueel gevormde
    aanslag dient U grondig te verwijderen.
3. U houdt de ontstoorder altijd actief door minimaal 1 maal per kwartaal het mannetje
    uitsluitend tussen hoofd en voeten 3 minuten onder stromend water te houden.
    Daarna de ontstoorder goed afdrogen en op dezelfde plaats terugzetten.Tekening......


1. Hardgebakken en of geglazuurde tegel.
2. Vertind koperdraad als standaard bijgeleverd.
    GEBRUIK NOOIT EEN ANDER SOORT DRAAD
    Eventueel benodigd verlengsnoer wordt gratis verstrekt.
    Gebruik dit type draad uitsluitend binnenshuis.
3. Klemblokje, verbinding tussen het vertinde koperdraad en de buitendraad.
4. Kozijn, muur, wand, etc.
5. Zes kwadraads vertind koperdraad buitenshuis te monteren tot aan het
    klemblokje. Deze draad niet verder binnenshuis laten doorlopen dan nodig is.
6.Aardklem voor 12 mm aardpen, inclusief aansluiting voor het vertinde koperdraad.
7. Gegalvaniseerde aardpen, 12 mm dik en met een lengte van minimaal 2 meter.
    Het geheel, inclusief de aardklem mag ondergronds worden aangebracht.
    Alle genoemde benodigdheden zijn verkrijgbaar bij elke installateur.

De hanger

De hanger

Prijs hanger: Euro 25,-    excl. Euro 3,00 verzendkosten.
De hanger

Naast de ontstoorder is er ook een hanger leverbaar.
De hanger heeft een bereik van ca. 3,5 meter en kan op 2 manieren gedragen worden.
Ten eerste met een halsketting. De ketting draagt U op de huid, om de hals; de hanger
zelf moet tussen of op de kleding gedragen worden, ze mag in geen geval de huid
raken. De geleverde ketting mag worden vervangen door een andere ketting.
Ten tweede kan de hanger ook met behulp van een veiligheidsspeld worden gedragen.
De speld raakt in dit geval de huid en de hanger dient U tussen of op de kleding te dragen.
Zie tekening.

De hanger zal naar behoefte regelmatig moeten worden afgespoeld onder stromend water.
U mag de hanger nooit fors poetsen of schoonmaken met een of ander middel. In de praktijk
zal dit ook zelden nodig zijn.

Ziekten en kwalen die door aardstralen veroorzaakt kunnen worden zijn:

 • Blaasaandoeningen
 • Dauwworm
 • Depressies
 • Galaandoeningen
 • Hartaandoeningen
 • Hoofdpijn
 • Kou in bed
 • Leermoeilijkheden op school
 • Migraine
 • Nierkwalen
 • Ontwikkelingsremmingen
 • Opgewondenheid
 • Rheuma
 • Slaapstoornissen
 • Trombose
 • Zweten in bed
 • Rugklachten
 • Bedplassen
 • Concentratiegebrek


 • Na plaatsing van de ontstoorder of het dragen van de hanger kan de werking hiervan
  direkt dan wel na een korte tijd tot uitdrukking komen. In sommige gevallen kan het
  voor komen dat kort na in gebruikname de kwaal in eerste instantie erger wordt, dit
  zal slechts van korte duur zijn ( het lichaam moet zich aanpassen aan de nieuwe
  omstandigheden ). Pas na ongeveer drie maanden kan er een definitief oordeel
  worden gevormd omtrend de werking en het resultaat van de ontstoorders.
  Mensen die nog geen nadelige gevolgen ondervinden van aardstralen
  kunnen de ontstoorder als een preventiemiddel beschouwen. Voorkomen is immers
  altijd nog beter dan genezen. Bij voldoening dient het apparaat en/of de hanger
  blijvend te worden gebruikt. Ontschadelijk gemaakte ziektes en kwalen zijn dan
  uitsluitend door het gebruik ervan verdwenen. Bij uitschakeling van het apparaat
  of niet meer dragen van de hanger kunnen deze ziektes of kwalen terugkeren.

  LET OP:
  Daar het wichelroede lopen bestaat uit het bewust en onbewust opsporen van
  allerlei zaken, heeft het plaatsen van een ontstoorder op het bewust wichelroede
  lopen geen enkele invloed. Met andere woorden: ook na het plaatsen van een ontstoorder
  kan een wichelroede loper de aarders nog opsporen. De ontstoorder neutraliseert
  slechts de stralingen van de onderaardse wateraders, de aders zelf blijven bestaan.

  Garantie voorwaarden

  Protect verkoopt de ontstoorders met een unieke garantie:
  mocht u menen géén baat te hebben bij het produkt, met in acht neming van de aanbevolen
  gebruikstermijn van drie maanden, stuurt u gewoon de ontstoorder retour en ontvangt u het
  aankoopbedrag terug *). Het enige financiele risico dat u loopt zijn de verzendkosten en
  eventuele plaatsingskosten.
  *) Reclame in de vierde maand na in gebruikname van de ontstoorder. Het produkt dient in
  ongeschonden staat te worden geretourneerd en in dezelfde verpakking als zij is verkregen.
  Zij moet voldoende worden gefrankeerd, de portokosten zijn voor uw rekening.
  Voor retourzending verdient het de aanbeveling eerst telefonisch contact op te nemen met Protect.

  Voor ontstoorders met een groter bereik, bedoeld voor grotere panden en gebieden, kunnen wij
  u in verbinding stellen met derden. Hierbij handelt het zich om een ander ontstoringsprincipe en
  wijze van plaatsen. Hieruit voortvloeiende contacten gaan voorts buiten ons om.


  Voor meer informatie en bestellingen e-mail naar: info@protect.nl
  Protect Lichtenvoorde B.V. - Privacyverklaring
  (c) 2024 Protect Lichtenvoorde B.V., NL